top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה מספר 37- תשומת לב לנשימה

אחד הכלים המרכזיים שיש לנו כדי להחזיר את עצמנו לעצמנו, הוא תשומת לב לנשימה 🧘🏻‍♀🌀.


אנחנו נושמים באופן טבעי, בלי לתת על כך את הדעת, כי זוהי הנשימה: פעולה טבעית שלא צריך בהכרח לתת עליה את הדעת, היא פשוט קורית מעצמה.


אז למה בכל זאת כדאי לשים לב לנשימה?

הנשימה היא סמן לכל דבר שקורה לנו, היא משתנה לפי העצימות בה אנחנו פעילים 🤸🏽‍♀, מושפעת מאוד מסטרס יומיומי פשוט ובוודאי שמלחץ גדול יותר, והיא משתנה גם בהתאם למצב הרגשי שלנו.

בהיותה חיונית ומחוברת אלינו כל כך, לא רק אנחנו משפיעים עליה, אלא שגם היא יכולה להשפיע עלינו ולהיטיב.

אפילו רק מהנחיה לתשומת לב משתנה אל הנשימה, היא יכולה להיות

🌀שער לרגיעה

🌀לנוכחות בוטחת

🌀ולכוח המזרים אלינו חיים


הצטרפו אלי לנשימה.Comments


bottom of page