top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה מהמנדלה אל הצ'אקרות- מדיטציה מספר 50

מנדלה היא צורה המורכבת מסמלים שחוזרים על עצמם במעגל, ויש לה איכויות אנרגטיות ומדיטטיביות.

במדיטציה הזו נצייר יחד מנדלה המורכבת מהסמלים של המרכזים האנרגטיים שלנו, הצ'אקרות ☸

בכדי להתאזן, להתחזק, ולהביא את הפוטנציאל שלנו לידי מימוש.Comments


bottom of page