top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה 32- לשטוף מעלינו את מה שמכביד!

💦💦💦הזמנה לשטיפה וניקיון פנימי מכל מה שכבד ומעיב, ולעורר כוחות פנימיים חדשים – פיזית, רגשית ורוחנית.

אם אהבתם את המדיטציה הזו, תוכלו להאזין לה גם במקלחת, או לקחת אתכם את מה שאתם זוכרים ממנה למקלחת, ולחוות אותה גם תחת מים אמיתיים ממש!Commentaires


bottom of page