top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה 32- לשטוף מעלינו את מה שמכביד!

💦💦💦הזמנה לשטיפה וניקיון פנימי מכל מה שכבד ומעיב, ולעורר כוחות פנימיים חדשים – פיזית, רגשית ורוחנית.

אם אהבתם את המדיטציה הזו, תוכלו להאזין לה גם במקלחת, או לקחת אתכם את מה שאתם זוכרים ממנה למקלחת, ולחוות אותה גם תחת מים אמיתיים ממש!bottom of page