top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה מספר 31- להתחבר לתנועה של הימים המתקצרים

שוב הגענו קרוב לזמן הזה, בו משך שעות האור שווה למשך שעות החושך, רק הפעם מהצד השני, בו הימים הולכים ומתקצרים 🌓.

מוזמנים להתחבר לתנועה הטבעית בזמן הזה.
Comments


bottom of page