top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה 22- מוכנים להתרחב?

לפני שש שנים נסעתי במרחבים האינסופיים של אוסטרליה. אינסוף של גבעות, הרים ואקליפטוסים מאופק לאופק.

המרחב הזה אפשר לי להתרחב אליו, ובהשראתו נכתבה המדיטציה הזו, כדי שגם אתם תוכלו לחוות את ההתרחבות הזו למרחב.


כאשר אנחנו מתרחבים קורים כמה דברים:

🍉 אוטומטית כל מה שדחוס ומכווץ מתרחב, ואז יש פחות לחץ וכיווץ ☺

🍉 הנשימה גם היא יכולה להתרחב, ולאפשר רגיעה של מערכת העצבים

🍉 כשאנחנו רחבים, כל השדה האנרגטי שלנו והגוף בתוכו, חווים התרחבות גם הם, ואז יש הרבה יותר מרחב לדברים שתקועים לזוז ולהשתנות 🧬 (רגשות שתקועים, כאבים וחולי שנתקעו, מחשבות תקועות...)


מוכנים לנסות?
Comments


bottom of page