top of page

SEND לנשים בטיפולי פוריות

מיועד לנשים הנמצאות בשלבים שונים של טיפולי פוריות וזקוקות לתמיכה אנרגטית כתרומה להצלחת הטיפולים.

בעת טיפולי פוריות, ישנה חשיבות לזמן בו התמיכה האנרגטית מתקבלת, למשל בזמן ביוץ ובזמן החזרת עוברים.

בשל החשיבות של הדיוק בזמנים, לא תמיד מתאפשר להגיע פיזית לטיפול. טיפולי SEND פותחים את האפשרות לקבל את התמיכה הזו בכל זמן, כאשר האישה נמצאת בביתה ואני מעניקה את הטיפול מהקליניקה שלי.

SEND לגיל הזהב

מיועד למבוגרים שאינם ניידים, ויכולים להיתרם מתמיכה אנרגטית לשם חיזוק.

בגיל השלישי אנשים רבים לא מקבלים את אשר הם זקוקים לו, בשל מגבלת ניידות. טיפולי SEND מדלגים מעל המשוכה הזו, בכך שאני מעניקה את הטיפול האנרגטי מהקליניקה שלי, ולאדם שנשאר בביתו נשאר רק ליהנות מהיתרונות של הטיפול- מהחיזוק והאיזון שהטיפול מאפשר.

SEND למי שגר במקום מרוחק 

 

ורוצה לקבל ממני טיפול אנרגטי, בין אם אתם מתמודדים עם מצב רפואי או פשוט מחפשים קצת שקט, וכל מה שנמצא בין זה לבין זה.

"When I had the Chronic Fatigue episode, my chinese medicine practitioner recommended you. She thought that maybe you can help me.  That was the beginning.

You help me a lot. The therapy makes me feel many times more balanced and energetic, and also I like very much your way of doing it."

נועה צלה   054-4370769  noa.zalle@gmail.com

bottom of page