top of page

אנרגיה משנה מציאות

מדיטציה אקטיבית חווייתית לשינוי אנרגטי באזור ובאזורי קונפליקט  בעולם ותרומה לאדמה.

מחיבור לגוף ואל השדה האנרגטי של האפשרויות!

מה אם יש לנו את האפשרות ליצור שינויים אנרגטיים מעבר לחיים האישיים הפרטיים שלנו ולתרום ברמה גלובלית? למשל, לשינוי האנרגיה במצבי קונפליקט, בענייני מלחמה ושלום. 

 

זה לא נושא גדול מידי ולא גדול עלינו. כפי שקונפליקטים עד כדי מלחמות נוצרים ע"י אנשים, אנשים גם יכולים לשנות את האנרגיה שלהם. 

במשך שנים לאורך ההיסטוריה יש את מי שנלחם, יש את מי שמדבר ומנסה להגיע לפתרון. לפעמים זה לא עובד, לפעמים כן לתקופות קצרות או ארוכות יותר. 

 

האם תרצו לשנות את זה? ובצורה ממש פשוטה? אני יודעת שהגיע הזמן להוסיף משהו שונה למשוואה הזאת. מזמינה אתכם להצטרף! 

לאלו אירועים התהליך מתאים? 

לקורסים, סדנאות ומפגשים העוסקים במודעות, תודעה, אנרגיה, הילינג לסוגיו, העצמה, מדיטציות שונות.

לא בטוחים האם התהליך מתאים לסדנה או לקורס שלכם? צרו איתי קשר ונבדוק יחד.  

מה הערך המוסף? 

התהליך אורך כשעה, הוא חווייתי, מרגיע, מהנה ומעצים. עם הנתינה גם מקבלים. כל משתתף תורם כפי יכולתו, אין נכון או לא נכון ולא צריך ידע או ניסיון קודמים. 

כולנו רוצים חיים טובים, מספקים ומהנים, וכדור ארץ בר-קימה. אפשרויות אחרות עבור אנשים ועבור כדור הארץ צריכות להיות זמינות. המדיטציה האקטיבית אנרגיה משנה מציאות, נועדה לתרום לזה. 

כמה מהנה זה יכול להיות, ואיזה שינוי נוכל ליצור יחד? 

bottom of page