top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה מס' 26- הכל בזמן שלו

כשאנחנו עמוק לתוך הקיץ לפעמים יש תחושה של איזו עצירה חמה ולאה כזו 🌞.

זה יכול להיות נעים, ולפעמים יש אי נחת מהקול שאומר שאולי צריך לזוז כבר. אבל האנרגיה חמה ודביקה, מעמידה אותנו במקום 🏜

בוודאי שיש דברים שדורשים תזוזה, יוזמה ופעולה. אבל לפעמים, אפילו לא בכל אלא רק בחלק מהדברים, אפשר להרפות ולהתחיל לסמוך על התנועה הטבעית, לתת בה אמון, שמה שצריך להגיע פשוט יגיע. וכך קורה.
Commentaires


bottom of page