top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

פורנאם

למי מכם שנוטים לראות בעצמכם רק חלקים מסויימים, ופחות רואים חלקים אחרים, ולפעמים גם שופטים את עצמכם על החלקים הבולטים האלה …

למי מכם שרואים בכם את הקושי, המגבלה, את החלקים השליליים, ושוכחים שהחלקים הקלים יותר, החופשיים והטובים גם הם חלק מהשלם שאתם, וכך החלקים האלה נדחקים עוד יותר מאחור.

וגם למי מכם שפשוט יודעים את השלמות שאתם, על כל חלקיה, ורוצים לחוות אותה לכמה דקות שקטות.

השלם הזה נקרא בסנסקריט (שפה הודית עתיקה שכבר אינה בשימוש) פורנאם,

והמדיטציה הזו בשבילכם.
Commentaires


bottom of page