top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה שהיא הזמנה להקשבה פנימה

אני מזמינה אתכם להתחיל להקשיב לקול הפנימי שלכם, זה שלא תמיד נשמע מבעד לרעשי היומיום ומבעד לרעש המחשבות. לא צריך לעמוד במשימה הזו, "להצליח" להקשיב, אלא שזו הזמנה להתחיל להיפתח לעולמות המעודנים יותר. עולמות שנפתחים יותר ויותר ככל שאנחנו שוהים במרחב המאפשר הזה.
Comments


bottom of page