top of page

למקומות, היכון... לשמוח !

Updated: Dec 8, 2021

איך אפשר ליצור שמחה לאורך זמן, כאשר המציאות סביבנו כל כך לא יציבה, ולעיתים גם לא ממש שמחה? ולמה בכלל שמחה?

ממש עכשיו מתרחש שינוי. רבים מאיתנו ביקשו אותו והוא הופיע, אבל לא בדיוק באופן לו קיווינו. יש מי מאיתנו שמדוכאים מכך או כועסים, אחרים אופטימיים ומחכים לראות את הטוב שיצמח מזה, ואחרים פשוט מבולבלים. כל אחד ממקומו ומנקודת מבטו מחכה שהגל הזה יעבור, ושנוכל להוציא את הראש מעל המים ולקלוט איך חוף המבטחים החדש שלנו נראה.

יש את חוף המבטחים שעדין לא נראה באופק, יש את הגל שעדין רועם, ויש אתכם.


האופן בו אתם פועלים ומגיבים עכשיו ישפיע לא רק על האופן בו אתם תשרדו או תשגשגו בעודכם מתגלגלים עם הגל או רוכבים עליו, אלא גם על הצורה בה החוף החדש יראה ויתממש.

אתם לא תיצרו את החוף היפה לו אתם מייחלים על ידי פחד או ייאוש. זוהי כניעה אל תוך ניווט השינוי לכיוון שאינו רצוי. על ידי כך שיש בכם שמחה ברמה כלשהי, אתם מושכים ומזמינים עוד שמחה אל תוך חייכם שלכם ומתוך כך גם אל תוך המרחב המשותף.

ככל שאתם בתדר של שמחה, כך גם אחרים יכולים לבחור בזה. ככל שתהיו שמחים, כך תוכלו לזהות ביתר קלות את כל השקרים הנובעים מפחד, לא ליפול ברשתם, לא להתייאש מהם, אלא להדליק עוד וביתר שאת את אור השמחה הפנימית שלכם.

האם תבחרו להיות מגדלור השמחה, גם אם אתם היחידים ששמחים מבין האנשים בסביבתכם? האם אתם מוכנים להיות שונים ולהרשות לעצמיכם להיות שמחים, ובכך להגביר את התדר עבור כולם ולאפשר לשינוי החדש להופיע כשמח ונפלא כפי שכולנו היינו מייחלים שיהיה?

הציתו את אש השמחה הפנימית שלכם! בואו נעשה את זה, בואו נהיה זה!
Комментарии


bottom of page