top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

כשיש בהירות הדברים נעשים קלים

יש כל מיני דרכים ליצור בהירות, כשאנחנו נמצאים בבלבול או לא יודעים מה לבחור.

בנוגע לבחירה, לפעמים צריך פשוט לבחור במשהו. לא בהכרח בדבר הגדול שמונח לפנינו, לפעמים זו דוקא בחירה קטנה ועוד אחת ועוד אחת, שיתחילו להטות את הסירה שאנחנו נוהגים בה, זוית אחרי זוית, לנתיב חדש.

לפעמים הבלבול כל כך גדול, שאם רגע היה מישהו או משהו שבא ונוסף ומפזר את הערפל, היינו יכולים לראות ולדעת מה יש פה, לא משנה מה זה, עצם הידיעה והבהירות מאפשרים המון, וכן, גם קלות גדולה יותר, כי קל יותר לעבוד כשאנחנו רואים עם מה יש לנו לעבוד.

המדיטציה הזו מזמינה אותנו בדיוק לזה, ליצור בהירות.Σχόλια


bottom of page