top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

יותר מידי מחשבות כשיושבים למדיטציה

Updated: Dec 8, 2021

אין כפתור הפעלה שלוחצים עליו כאשר יושבים למדיטציה, כפתור המשתיק את המחשבות. זה לא עובד ככה אפילו עבור אנשים המתרגלים מדיטציה זמן רב. זה בסדר, אתם בסדר. המיינד מפיק מחשבות כל הזמן, זה חלק מהתהליך.

מה שלמעשה קורה, הוא שכאשר אתם נותנים לעצמכם את הזמן והמרחב לשבת, להיות נוכחים לחלוטין ולזמן שלוות נפש, המיינד מגביר את עוצמתו וכל מה שנמצא על פני השטח או מעט מתחתיו מגיח ומתחיל לבעבע ולגלוש מעבר לסיר התודעה שלכם. הפטפוט המתמשך שנשמע תמיד ברקע עולה ומציג את עצמו ברוב הדרו, באינטנסיביות גדולה יותר.

אם תאפשרו לתהליך הזה להתרחש בלי לשפוט אותו ובלי לנסות לכבות אותו בכוח, הוא יחלש מעצמו. זה לא יקרה מייד, אבל זה יקרה.


אם תרצו להאיץ את התהליך, הנה שלושה דברים שאתם יכולים לעשות:

שלב ראשון - כבר הזכרתי אותו – היו ללא שיפוט כלפי עצמיכם וכלפי מה שקורה. כאשר אתם שופטים את עצמיכם אתם יוצרים בדיוק את ההיפך ומוסיפים עוד לפטפוט הזה. וכמובן שאתם רק תרגישו גרוע יותר, וזוהי אינה מטרת הישיבה למדיטציה.

שלב שני - אחרי שהתגברתם על עניין השיפוט, שימו לב למחשבות הבאות וחולפות. רק התבוננו בהן. לא צריך להתערב ולהגיב להן, אך גם לא לנסות לעצור אותן. התבוננו בהן כאשר הן נוצרות, חולפות ומתפוגגות. עכשיו אפשר לעבור לשלב הבא.

שלב שלישי – שימו לב לנשימה הטבעית שלכם. אל תתערבו בה, רק שימו לב אליה. זה לבדו אוסף את תשומת הלב שלכם פנימה ומאפשר לכם להיות נוכחים יותר וכך הפטפוט שבראש פוחת.

היו אדיבים לעצמיכם, אפשרו את התנאים האופטימליים למדיטציה: לא כשאתם ממהרים ולא כשאין בסביבה חלל נוח ושקט לשהות בו. אפשרו לעצמיכם זמן ותרגול, וראו מה קורה.


Comments


bottom of page