top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

בואו נשנה נקודת מבט

כדי לצאת ממצב שנראה ללא מוצא, או מסיטואציה מתסכלת ומכעיסה, רצוי לשנות נקודת מבט.

מה שינוי נקודת מבט מאפשרת?

היא פותחת לנו אפשרויות שלא היו זמינות קודם

היא מנטרלת את עודף התסכול שנערם, זה כמו להוציא אוויר מבלון

היא מאפשר לדברים להיות קלים ורחבים יותר

ופתאום נראה ש- וואלה, הכל הרבה יותר בסדר, גם מה שלא בסדר 🙃


מוזמנים לשנות נקודת מבט עם המדיטציה הבאה ולהיפתח לראות עולמות חדשים.

וגם צ'ופר - הזדמנות להביע את משאלת הלב שלכם!
Comentarios


bottom of page